Home

Home

Written by Super User

DSC015

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมชี้แจ้งให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (18 ต.ค. 60) นายดำรง นัยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยบุคลากรด้านการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง และโรงพยาบาลแม่สะเรียง อบรมชี้แจงให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานแพทย์ ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและมีอาการเครียด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจในการปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยหน้าที่รับผิดชอบของจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานแพทย์ คือการเฝ้าระวังผู้มีอาการเจ็บป่วย มีอาการเครียด ตลอดจนคัดกรองผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ แจ้งข่าวกรณีมีผู้ป่วยอุจาระร่วงหลายราย เฝ้าระวังด้านความสะอาด ถูกสุขลักษณะของอาหารที่โรงทาน และแจกยาดม แอมโมเนียกับผู้มีอาการตามที่คู่มือปฐมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรม

สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานแพทย์ อำเภอแม่สะเรียง จะปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.00 ถึงสิ้นสุดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยแบ่งกำลังจิตอาสาออกไป 4 ช่วงเวลา ประจำอยู่ 4 จุด ได้แก่ จุดลานวัดจอมแจ้ง ที่เป็นจุดประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จุดโรงทาน จุดพักทาง และที่ วัดอมราวาส ที่ตั้งของพระจิตกาธาน ซึ่งในแต่ละจุดจะมีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียงประจำอยู่กับจิตอาสาฯ และยังได้เตรียมรถลำเลียงผู้ป่วยหากประจำอยู่ทุกจุด อีกทั้งยังได้เตรียมจัดจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

Written by Super User

page601018

หลายภาคส่วนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ค้นหาราษฎรที่สูญหาย นานกว่า 4 วัน ที่ บริเวณป่าเขตรอยต่อบ้านทุ่งแล้งกับบ้านแม่สะลาบ ล่าสุดยังไม่พบตัวผู้สูญหาย

วันนี้ (18 ต.ค. 2560) ชุดค้นหาจากซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วน อาทิ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อุทยานสาละวิน เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลแม่คง และราษฎรบ้านทุ่งแล้ง รวมทั้งสิ้น กว่า 50 คน ลงพื้นที่ ป่าบริเวณเขตรอยต่อบ้านทุ่งแล้งกับบ้านแม่สะลาบ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค้นหา  นายเทิ้ม ศูนย์กลาง อายุ 78 ปี ราษฎรบ้านทุ่งแล้ง ซึ่งมีอาชีพหาของป่า ได้หายตัวออกจากบ้านไป เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่พบตัว

ด้าน นายชัชฤทธิ์ พิมพ์ศิริพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งแล้ง เปิดเผยว่า มีผู้พบเห็น นายเทิ้ม ศูนย์กลาง ครั้งสุดท้าย เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม บริเวณป่ารอยต่อบ้านทุ่งแล้งกับบ้านแม่สะลาบ โดยเจ้าหน้าที่และราษฎรบ้านทุ่งแล้งระดมกำลังค้นหามา 4 วันแล้ว แต่ยังไม่พบตัว โดยทางครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้สูญหายได้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อท้องถิ่น เพื่อขอให้เจอผู้สูญหายโดยเร็ว ซึ่งคนใกล้ชิดต่างกล่าวว่า คงเป็นเรื่องยากที่นายเทิ้ม ศูนย์กลาง จะหลงป่า เนื่องจากผู้สูญหายประกอบอาชีพหาของป่าในพื้นที่ป่าแถบนี้มากว่าครึ่งชีวิต แต่กลับเกรงว่า ผู้สูญหายอาจเป็นลมหมดสติระหว่างหาของป่า เนื่องจากมีอายุมากแล้ว ซึ่งล่าสุดชุดค้นหายังไม่พบตัวผู้สูญหาย

Written by Super User

S 28631101

อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีอุปสมบทหมู่ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (16 ต.ค. 60) นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอสบเมย ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 16 -25 ตุลาคม 2560 ที่ วัดผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 9 คน เพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป

Written by Super User

page601014AAA

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทาง ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 90

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ของอำเภอแม่สะเรียง ตลอดจนประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้าน นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวบรรยายสรุปข้อมูลว่า ขณะนี้การจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณ ลานหน้าวัดจอมแจ้งดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 90 และการจัดสร้างพระจิตกาธาน กำลังดำเนินการสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดการ ในส่วนของการจัดซุ้มโรงทาน ได้รับการอนุเคราะห์จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8 ซุ้ม และคาดว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธามาจัดเตรียมซุ้มโรงทานเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อพี่น้องประชาชน ที่มาเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ และทางอำเภอแม่สะเรียง ได้ดำเนินการมอบสิ่งของพระราชทานครั้งที่ 1 ในกับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 596 ราย พร้อมทั้งจัดอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ในแต่ละประเภทงาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา และจะมีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจครั้งต่อไป ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยภายหลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ของอำเภอแม่สะเรียง ที่ ลานบริเวณวัดจอมแจ้ง และการสร้างพระจิตกาธาน ที่ วัดอมราวาส

ทั้งนี้ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 อำเภอแม่สะเรียง ได้จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ที่ ลานบริเวณหน้าวัดจอมแจ้ง โดยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ช่วงละ 2 ตำบล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย