หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 17 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกฉุกเฉิน จกพื้นที่ชายแดน มายังโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล่าสุดผู้ป่วยปลอดภัยแล้ว

Home

Written by Super User

4028

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 17 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกฉุกเฉิน ด้วยเฮลิคอปเตอร์ จากตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มายังโรงพยาบาลแม่สะเรียง ล่าสุดผู้ป่วยปลอดภัยแล้ว

พันเอกภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกอจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วานนี้ (3 ต.ค. 60) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดกำลังอำนวยความสะดวกในการรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ถูกลำเลียงทางอากาศมายัง ค่ายเทพสิงห์ กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สืบเนื่องจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง มายังโรงพยาบาลแม่สะเรียง จากรายงานเบื้องต้น ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง ได้รับผู้ป่วยชื่อ น.ส.ธิดา กิตติพรชัย อายุ 23 ปี ซึ่งมีอาการไข้ประมาณ 4 วัน โดยในวันเกิด ผู้ป่วยมีอาการเป็นลมหมดสติ และมีเลือดออก ประกอบกับมีความดันต่ำ ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นโรคไข้เลือดออก และเกรงว่าผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่สะเรียงทางรถยนต์ เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง อยู่ในพื้นที่ชายแดน มีเส้นทางทุรกันดารและใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมง จึงทำการประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากกองทัพบก ทางหน่วยหน่วยเฉพาะกิจหรมทหารราบที่ 17 จึงลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ มายัง ค่ายเทพสิงห์ กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ก่อนจะลำเลียงผู้ป่วยไปดำเนินการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ขณะนี้ผู้ป่วยได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ และมีอาการปลอดภัยแล้ว

ด้าน พันเอก วรเทพ บุญญะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 เปิดเผยว่า อากาศยานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมขึ้นบินลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน หากได้รับการร้องขอและได้รับอนุมัติจากกองทัพบก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร ที่การคมนาคมยากลำบาก และต้องใช้ระยะเวลานานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยทางกองทัพบกและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 มีความพร้อมเสนอในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน