Home

Home

Written by Super User

IMG 1856

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ราษฎรประสบเหตุอุทกภัย ที่ บ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พันเอก วรเทพ บุญญะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วย พันเอก ภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และพันตำรวจโท นิรันดร์ ไชยรัตน์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 นำกำลังพลในสังกัดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากองทัพภาคที่ 3 น้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรบ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 16 ครอบครัว และครูศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ จำนวน 4 นาย ตลอดจนมอบงบประมาณเพื่อช่วยในการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ

ทั้งนี้ จากเหตุฝนตกหนัก เมื่อคืนวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้ให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ที่บ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย จำนวน 3 หลัง สะพานเสียหาย จำนวน 1 แห่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพิทักษ์ป่าโพซอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์สาละวิน เสียหายทั้งหลัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอเสียหายบางส่วน ตลอดจนมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย จำนวน 80 ไร่ โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย 

Written by Super User

23142

อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวัน พระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันนี้ (28 ก.ย. 60) เวลา 08.00 น. นายพะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย มอบหมายให้ นายวีรพงศ์  รัตนศรี ปลัดอาวุโส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสบเมย และประชาชน จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวัน พระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ที่ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า ธงไตรรงค์ ในการนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีเชิญธงชาติไทยและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว พร้อมกันทั่วประเทศ

Written by Super User

600927

หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 55,000 ดอก เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง รับมอบดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ จำนวน 55,000 ดอก จากหลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่ ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ ลานโพธิ์วัดจอมแจ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันพฤหัสบดีที่26 ตุลาคม 2560 

นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนที่ร่วมกันเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานได้ตรงตามจำนวนที่กำหนดไว้ และขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกันทำความดีด้วยการเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนได้ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

Written by Super User

redcross1

เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ที่ บ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะคณะแพทย์ลงประเมินสุขภาพจิตของราษฎร พบว่ามีความเครียดจากการสูญเสียทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตร

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ บ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ โบสถ์บ้านแม่แลบ จำนวน 106 ราย และที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว จำนวน 65 ราย จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก ที่ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 12 บ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย พร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 5000 บาท

ด้าน นายแพทย์พิทยา  หล้าวงศ์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย เปิดเผยว่า ภายหลังจากทีมแพทย์พยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย เดินทางมาประเมินด้านสุขภาพจิตของราษฎรหมู่บ้านแม่ลางิ้ว พบว่า ราษฎรมีความเครียด จากการที่พื้นที่การเกษตร บ่อเลี้ยงปลา ได้รับความเสียหาย ส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตมีอาการเศร้าซึม แต่ไม่รุนแรงจนเป็นที่น่ากังวล

ทั้งนี้  จากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านแม่ลางิ้ว เมื่อคืนวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย คือ นางสุดา บรรพตดิลก อายุ 54 ปี มารดา และด.ช.ธนโชค บรรพตดิลก อายุ 8 ปี บุตรชาย และมีราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 250 คน 65 ครอบครัว มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หลัง สะพานเสียหาย จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย จำนวน 450 ไร่ โดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ ตลอดจนนำเครื่องจักรเข้าตัดถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ชั่วคราว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่เสียหาย