Home

Home

Written by Super User

171013200805

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ต.ค. 60) เวลา 17.00 น. นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ที่ บริเวณลานโพธิ์ วัดจอมแจ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ร่วมสวดพระอภิธรรม ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้ 

Written by Super User

171013114419

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ร่วมกับประชาชนชาวอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ต.ค. 60) เวลาประมาณ 7.00 น. พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำกำลังพล พร้อมครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอสบเมย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 บ้านคอนผึ้ง ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธี ถวายสังฆทานและตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

Written by Super User

171012124200

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทานและบัตรประจำตัวจิตอาสารอบแรก ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (12 ต.ค. 60) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 – 7 กันยายน 2560 จำนวน 596 คน ที่ หอประชุมว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียง มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 3,520 คน โดยแบ่งเป็นงานจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละประเภท ดังนี้ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ จำนวน 719 คน ประเภทงานโยธา จำนวน 147 คน ประเภทงานบริการประชาชน จำนวน 1,798 คน ประเภทงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 289 คน ประเภทงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 146 คน ประเภทงานขนส่ง จำนวน 33 คน ประเภทงานแพทย์ จำนวน 274 คน และประเภทงานจราจร จำนวน 114 คน โดย อำเภอแม่สะเรียงกำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในรอบรอบต่อไป วันที่ 20 ตุลาคม นี้ และห้วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะอยู่ระหว่างวันที่ 18 -31 ตุลาคม 2560 

Written by Super User

DSC01309

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทานและบัตรประจำตัวจิตอาสารอบแรก ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (11 ต.ค. 60) นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอแม่ลาน้อยเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรอบแรก ที่ ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 – 7 กันยายน 2560 จำนวน 174 คน ที่ ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ อำเภอแม่ลาน้อย มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 1,175 คน โดยแบ่งเป็นงานจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละประเภท ดังนี้ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ จำนวน 140 คน ประเภทงานโยธา จำนวน 54 คน ประเภทงานบริการประชาชน จำนวน 688 คน ประเภทงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 151 คน ประเภทงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 17 คน ประเภทงานขนส่ง จำนวน 15 คน ประเภทงานแพทย์ จำนวน 88 คน และประเภทงานจราจร จำนวน 22 คน โดย อำเภอแม่ลาน้อยกำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในรอบที่สอง วันที่ 23 ตุลาคมนี้ และห้วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะอยู่ระหว่างวันที่ 18 -31 ตุลาคม 2560